Rynek nieruchomości w okresie trwania pandemii

Choć wydawać by się mogło, że świat nagle stanął całkowicie w miejscu, nic takiego nie miało miejsca. Po okresie wzmożonego ograniczenia, gospodarka zaczyna być “odmrażana”, a kolejne branżę wracają do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.
Wprowadzone restrykcje miały bezpośrednie przełożenie na spotkania pośredników z Klientami i ich czasowe ograniczenie, podczas gdy taka forma działania biura nieruchomości jest wpisana w jego podstawy.

Lecz jak to w biznesie bywa, dostosowuje się on najszybciej z wszystkich gałęzi gospodarki.
Dzięki dostępnym technologiom, pośrednicy przenieśli znaczną część swoich działań do sieci, angażując w swoją działalność nowoczesne narzędzia w niespotykanej do teraz skali.

Wykonywanie bieżących czynności z uwzględnieniem aktualnych norm bezpieczeństwa, pozwala również na systematyczne zwiększanie ilości umawianych spotkań.

Dzięki umożliwieniu Klientowi skorzystania z wirtualnego spaceru, bądź rzutu 3D, zmniejszyła się ilość “pustych” prezentacji, a jednocześnie już podczas tych umówionych, zauważa się większą decyzyjność.
Możliwość dokładnego zapoznania się z nieruchomością w zaciszu swojego domu oraz skorzystanie podczas kontaktu narzędzi Skype czy Messenger, daje możliwość bezpiecznego kontaktu z pośrednikiem.#BiuroNieruchomosci #biuro #nieruchomosci #nieruchomosc #nieruchomość #pośrednik #ryneknieruchomosci #zakup #mieszkania #mieszkanie #dom #lokal