Jak sprzedać mieszkanie w okresie ograniczonego popytu? Cz. 1

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nieruchomości, zgrane partnerstwo pomiędzy właścicielem, a agentem nieruchomości, potrafi skutecznie i szybko dokończyć transakcję, z satysfakcjonującym wynikiem win-win.

“Dla chcącego nic trudnego” mawia stare, polskie przysłowie. Ta sentencja dotyczy również obrotu na rynku nieruchomości. Wszak w sytuacji, kiedy sprzedaż nieruchomości przedłuża się w czasie, należy pomyśleć nad wprowadzeniem zmian.

Podczas przygotowywania mieszkania do sprzedaży, pierwszym ważnym krokiem jest określenie wartości rynkowej dla nieruchomości. Tak ważny aspekt jak cena, zawsze warto skonsultować z doświadczonym biurem nieruchomości, któremu zlecimy sprzedaż.
W momencie powstania rozbieżności naszych oczekiwań i opinii agenta, zawsze z uwagą posłuchajmy jego motywacji dla podania danej wartości – to właśnie agenci nieruchomości, mają największe i aktualne rozeznanie w cenach transakcyjnych, dzięki czemu mają możliwość urealnienia Twojej oferty.

Czytelne określenie grupy docelowej to kolejny ważny punkt w ustaleniach z biurem nieruchomości. Po analizie mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia, mamy możliwość podkreślenia walorów i zalet dla jego lokalizacji. Rozbudowana infrastruktura edukacyjna, dostępność opieki zdrowotnej czy ilość punktów gastronomicznych – dla rodziców z dziećmi, seniora czy pary studentów, każdy z wspomnianych obiektów będzie stanowić inny priorytet.

Pierwsze wrażenie jest jednym z najważniejszych etapów prezentacji. Warto zatem przygotować odpowiednio mieszkanie, aby już na samym początku spotkania z osobami zainteresowanymi, wywołać pozytywne odczucia.
Depersonalizacja pomieszczeń, czystość oraz ogólny ład czy niezbyt kosztowne korekty jak np. usunięcie śladów po ukochanym zwierzaku, zdecydowanie wpłyną na plus w trakcie spotkania.#biuronieruchomosci #biuro #nieruchomosci #biura #sprzedaznieruchomosci #sprzedazmieszkania #mieszkanie #mieszkania #przygotowanie #agentnieruchomosci #agenci #posrednik #posrednicy #inwestornieruchomosci #inwestorzy #dochodpasywny
Foto: Unsplash Zane Lee